1% podatku na OPP

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu dziękuje wszystkim przyjaciołom i sympatykom rozliczającym się w US w Garwolinie, Jarosławiu, Krakowie Prądniku, Krakowie Podgórzu, Krakowie Starym Mieście, Drugim US Kraków, Krośnie, Lubaczowie, Nowej Hucie, Oleśnicy , Opocznie, Pruszkowie, Przemyślu, Przeworsku, Radomiu, Świebodzinie, Warszawie III, Warszawie Pradze,Warszawie Ursynowie, Wieliczce i Wrocławiu za przekazanie 1% podatku na działalność statutową Stowarzyszenia!

  Dziękujemy za przekazanie:
  - w 2022r. kwoty 13 435,70 zł przez 43 darczyńców,
  - w 2021r. kwoty 3 619,50 zł przez 41 darczyńców,
  - w 2020r. kwoty 3 738,30 zł przez 42 darczyńców,
  - w 2019r. kwoty 4 845,20 zł przez 50 darczyńców,
  - w 2018r. kwoty 2 760,30 zł przez 36 darczyńców,
  - w 2017r. kwoty 2 364,10 zł przez 42 darczyńców,
  - w 2016r. kwoty 2 877,90 zł przez 55 darczyńców,
  - w 2015r. kwoty 1 811,00 zł przez 40 darczyńców,
  - w 2014r. kwoty 3 110,10 zł przez 63 darczyńców,
  - w 2013r. kwoty 3 547,90 zł przez 135 darczyńców,
  - w 2012r. kwoty 3 164,80 zł przez 100 darczyńców,
  - w 2011r. kwoty 2 602,70 zł przez 63 darczyńców,
  - w 2010r. kwoty 4 072,77 zł przez 101 darczyńców,
  - w 2009r. kwoty 3 532,91 zł przez 83 darczyńców.

Całe otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia: na doposażenie specjalistycznych pracowni, biblioteki szkolnej, nagrody za wyniki w nauce, wsparcie uczniów znajdujących się w z przyczyn losowych w bardzo trudnej sytuacji w postaci stypendiów, zapomóg, dofinansowania wycieczek, itp.

W stowarzyszeniu wszyscy pracują charytatywnie. Nikt nie otrzymuje wynagrodzenia!

  Jeżeli zdecydujecie się Państwo na finansowe wsparcie naszych działań, prosimy o przekazanie 1% swojego podatku dla naszego Stowarzyszenia.

Za okazane zrozumienie i przekazaną pomoc na rzecz szkolnej młodzieży z góry dziękujemy!