Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
                                     nie przez to, kim jest,
                                     lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

                                                                         Jan Paweł II

Szanowni Państwo!

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu wspiera swoimi działaniami pracę Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu pozyskuje środki finansowe, aby jak najefektywniej wspierać działania edukacyjne, pomagać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniom szczególnie uzdolnionym. Raz do roku otrzymujemy odpis 1% podatku.

W 2019 roku ufundowaliśmy stypendia edukacyjne dla dwóch najlepszych uczniów, nagrody dla uczniów na konkurs savoir-vivre oraz nagrody na zawody sportowe. Dofinansowaliśmy wyjazd na występ. Sfinansowaliśmy zakup nowoczesnego oświetlenia w czytelni biblioteki szkolnej. Zmodernizowaliśmy wszystkie komputery w dwóch pracowniach komputerowych (salach 33 i 35) znacznie przyspieszając ich pracę oraz dokupiliśmy dwa routery do ćwiczeń do sali nr 35.

W 2018 roku zmodernizowaliśmy komputery w szkolnej bibliotece znacznie przyspieszające ich pracę oraz dokupiliśmy dwa routery do ćwiczeń do sali nr 33. Ufundowaliśmy trzy stypendia edukacyjne dla najlepszych uczniów kończących naszą szkołę, siedem stypendiów edukacyjnych dla uczniów pozostałych klas, nagrody na konkurs samorządu uczniowskiego, dofinansowaliśmy manewry geodezyjne, oraz wyjazd na konkurs.

W 2017 roku doposażyliśmy szkolna bibliotekę w nową drukarkę oraz pomogliśmy zwiększyć ilość stanowisk komputerowych w sali nr 33. Ufundowaliśmy dwa stypendia edukacyjne dla najlepszych uczniów kończących naszą szkołę, dwa stypendia edukacyjne dla uczniów pozostałych klas i jedną zapomogę losową, nagrody na konkurs samorządu uczniowskiego, dofinansowaliśmy manewry geodezyjne.

Zwracamy się z goracą prośbą o datki do Przedsiębiorców, Firm, Organizacji i Osób Prywatnych mogących wspomóc finansowo naszą działalność. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, możecie więc Państwo podarować nam 1% swoich podatków (KRS 0000279970).

Przyda się wszelka pomoc, jaką możecie nam Państwo zaoferować. Pozwoli nam ona zapewnić uczniom lepsze warunki do nauki, niezbędne środki do tego, by mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na finansowe wsparcie naszych działań, prosimy o przekazanie
1% swojego podatku (KRS 0000279970)

lub darowizny bezposrednio na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu
Credit Agricole
nr konta: 68 1940 1076 3039 0607 0000 0000

nie wypełniając przelewu - płacąc np. kartą: